Ще има ли София зелени коридори?

До края на 2019 г. ще приключи разработата по електронен регистър на зелената система на София

Ще има ли София зелени коридори?

Източник: Визия за София

Коментари